Waar de ster bleef stille staan

ID198619872
SEIZOEN19861987
NR2
TITELWaar de ster bleef stille staan
SCHRIJVERTimmermans Felix
PREMIERE1986-11-28
AANTAL10
REGIEParadijs Gies
ASSISTENTFlorquin Ilse
PRODUKTIEEeckhout Kathy
DECORONTWERPVan Havere Guy
AFFICHEONTWERPVan Havere Guy
KLEDINGVanaenrode Jacqueline
GRIMEReynders Patricia
DECORBOUWSpirinckx Gery
Geysen Jean
Binnemans jef
Van Havere Guy
Philips Raf
AFFICHE
REKWISIETENSmitt Anita
LICHTSpirinckx Gery
KLANKSpirinckx Gery
SPELERSCARLIER Marc
VANAUDENHOVE Albert
BONDROIT Louis
CHRISTIAENS Raf
CHRISTIAENS Tim
SPROCKEELS Jeffrey
DEYGERS Stefan
JANSSENS Dirk
JANSSENS Dirk
VLAYEN Denis
GEYSEN Jean
PHILIPS Raf
SANNEN Freddy
SPEELSTERSSCHULZ Patricia
SMITT Anita
MEERSCHAERT Camille
DRIJVERS Gaby
VANZEER Ingrid
REYNDERS Marleen
EECKHOUT Cathy
MEMODecorbouw : John Seré, Denis Vlayen, Paul Stroobants, Marc Gerards, Etienne Veulemans, Richard Princen, Roger Hondshoven en KVT dames.
Rekwisieten : Tilly De Wit, Dominique Borgers.