Archief team

Korte geschiedenis

In 1988 zette het KVT haar 140-jarig bestaan in de kijker. Deze gelegenheid was de aanzet tot het verzamelen van archiefstukken. Deze zaten in enkele dozen, in klasseurs, in een paar fotoalbums,… Niets om als iemand met een archiefhart vrolijk van de worden. Ook niets om de voorgangers Lucien Notredame en Denise Laureys kwalijk te nemen want ze hadden verzameld wat voorhanden was.

Alles bij elkaar genomen kopieerde ik wat programma’s en aankondigingen en samen was het een goede 100 blz.

Met de viering van 150 jaar, in 1998, in het achterhoofd begon eigenlijk de “verzamelwoede”. Heel wat leden werden geraadpleegd, heel wat stukken werden aangevuld, heel veel bibliotheken werden bezocht. Dit alles leidde tot het uitgegeven “blauwe” boek dat door Guy Vandermeulen en mezelf werd geschreven.

Intussen zijn we 25 jaar verder. Dit is ook weer 125 producties verder. Dus terug wat dozen vullen en digitale uitgaves, zoals Voetlicht, verzamelen.

De uitdaging voor de 175-jarige viering was om de geschiedenis verder aan te vullen. Dit deden we met een redactiecomité bestaande uit Wannes Vanderstukken, Guy Vandermeulen, Marcel Van Passel, Anouck Bleyen en mezelf. Deze geschiedenis kan je volgen op de KVT-site.

De tweede uitdaging was het fotoarchief. Hiervoor zijn we in 2021 gestart met het optekenen van wat er bestond en in welke vorm. Nadien volgde het digitaliseren. Momenteel bezitten we zo een 20000 foto’s waarvan de meeste gedigitaliseerd. De lijst kan je op deze site vinden. Voor deze schat aan informatie moeten we vooral wijlen huisfotograaf Roger Hondshoven danken die ons alle negatieven naliet.

Met deze website willen we als oudste amateurvereniging van Vlaanderen zo veel mogelijk gegevens ter beschikking stellen van wie het wil raadplegen of onderzoeken.

Gery Spirinckx

Het team

KVT-archivaris: Gery Spirinckx
Helpers in het archief: Marc Gerards en Jan Thiels
Helpers voor de foto’s: Jessy Janssens en Andy Smekens

Webteam: Geoffrey en Gery Spirinckx