Marieken van Nieumeghen

ID198819895
SEIZOEN19881989
NR5
TITELMarieken van Nieumeghen
SCHRIJVER
PREMIERE1989-05-12
AANTAL3
REGIEJonckheer Peter
ASSISTENTSchulz Patricia
PRODUKTIESchulz Patricia
DECORONTWERPDank Van Peteghem Wim
AFFICHEONTWERPVandermeulen Guy
KLEDING
GRIME
DECORBOUWBondroit Louis
Geysen Jean
Vlayen Denis
Binnemans Jef
AFFICHE
REKWISIETENVanderstraeten Eva
LICHTGeysen Jean
KLANKSpirinckx Gery
SPELERSJACOBS Peter
ROCK Hans
HUYSEGEMS Bart
BRUYNINCKX Erwin
SWINNEN Wim
LAUREYN Pascal
RENSON Nico
SPEELSTERSJACOBS Inge
MEERSCHAERT Caroline
SEGERS Veerle
VERLINDE Siska
TULKENS Sophie
VANDERSTRAETEN Eva
GIJBELS Erna
MEMO