De maxibulen

ID199019914
SEIZOEN19901991
NR4
TITELDe maxibulen
SCHRIJVERAime Marcel
PREMIERE1991-04-05
AANTAL9
REGIEDanckaert Hugo
ASSISTENTVandermeulen Guy
PRODUKTIEVandermeulen Guy
DECORONTWERPDanckaert Hugo
AFFICHEONTWERPKTA2 Diest
KLEDING
GRIME
DECORBOUWVlayen Denis
Binnemans Jef
Geysen Jean
Bondroit Louis
AFFICHE
REKWISIETENOeyen Johan
LICHTSeré John
KLANKSeré John
SPELERSFABRE Willy
JANSSENS Walter
PRINSEN Hans
GROOTEN Jean
SPEELSTERSVAN BAEL Linda
MEERSCHAERT Caroline
FABRE Martine
MEMODe rol van Ernstine werd aanvankelijk gespeeld door Veronique Loosen