De lustige toneelrakkers

ID199119925
SEIZOEN19911992
NR5
TITELDe lustige toneelrakkers
SCHRIJVEREigen
PREMIERE1992-05-08
AANTAL3
REGIERock Hans
ASSISTENTVanaudenhove Elise
PRODUKTIEVanaudenhove Elise
DECORONTWERP
AFFICHEONTWERPRock Hans
KLEDING
GRIME
DECORBOUWDecorploeg
AFFICHE
REKWISIETEN
LICHTFabré Sylvie
KLANKFabré Sylvie
SPELERSLAUREYN Pascal
HUYGENS Sam
SWINNEN Wim
SPEELSTERBOSSELAERS Heidi
COOLS Kirsten
VANDERSTRAETEN Eva
CORTEN Joke
TULKENS Sophie
THEYS Valerie
VENNEMANS Sylvie
MEMOIn feite drie stukjes
Alles is goed naar het u lijkt
Speurgezeur
Het gezin van Gust